نوآوری فناوری

رشد و موفقیت پایدار ما ناشی از نوآوری در طراحی، فناوری و ساخت است.

 EASO یک "مرکز تحقیقات بهداشت آشپزخانه و حمام" را در سال 2018 تاسیس کرد که به تحقیق و مطالعه عمیق برای محصولات لوله کشی راحت، سالم، هوشمند و صرفه جویی در انرژی اختصاص دارد.در حال حاضر، ما بیش از 200 اختراع را هم در داخل و هم در خارج از کشور به دست آورده ایم، از جمله پتنت های مدل کاربردی، پتنت های اختراع و پتنت های طراحی.

شیر حباب 2 در 2

مراقبت از پوست - دوش

فن آوری-نوآوری2

نوآوری فنی-1