نمایشگر دیجیتال ترموستات سیستم دوش

دمای LED قدرت هیدروالکتریکنمایش دادن
آب از طریق مولد میکرو گرداب داخلی در میکسر جریان می یابد تا صفحه نمایش LED را روشن کند.صفحه نمایش در درمان ضد آب است، بدون نیاز به منبع تغذیه، فقط دکمه خروجی آب را روشن کنید، نمایش زمان واقعی دما و زمان استفاده از آب.

نمایشگر دیجیتال ترموستات سیستم دوش

چراغ هشدار هوشمند

چراغ هشدار هوشمند

دکمه کنترل را فشار دهید
دوش دستی و دوش بارانی دارای دکمه روشن/خاموش مستقل هستند و هر دو را می توان همزمان باز کرد.واضح است.


زمان ارسال: ژوئیه-18-2022